Copyright 2024 - Custom text here

Kdo jsme? Co umíme?


Jsme start-up projekt, který se snaží doplnit potřeby logistických center i malých skladů v oblasti provozu.
Řešíme výkonové složky procesu.
Záleží nám na kvalitě a produktivitě.
Umíme být Vaším partnerem po dobu procesní a personální optimalizace.
Umíme s Vámi spolupracovat dlouhodobě, jako „třetí strana“ vašeho procesu.
Pracujeme s řadou odborných poradců se zkušenostmi z logistických a výrobních operací. (Operační, Security, HR)


Co nabízíme?


Dočasné převzetí části Vašeho procesu (např. vychystávání zboží, balení zboží apod.), po dobu krátkodobou i dlouhodobou. Můžete tím získat čas na restrukturalizaci a optimalizaci.
Integrování našeho pracovníka do Vašich operačních týmů, který bude identifikovat úzká operační místa. A to od úrovně operátora skladu po Vedoucího skladu (DC).
Integrování našeho pracovníka do Vašich operačních týmů, který bude manažerským mentorem. Nastavení operačních daily routines.
Pomůžeme Vám analyzovat operační proces, zakreslit jeho mapu, definovat odpovědnosti, cykly, očekávané produktivity, vytvořit krizové scénáře pro úzká místa.
Pomůžeme Vám definovat nový proces a integrovat jej do stávajících.
Pomůžeme Vám nastavit operační reporting na úrovni směny, skladu.
Pomůžeme Vám nastavit security management, bezpečnostní pravidla skladu (DC).
Audit výkonu Vaší strážné služby, trénink (školení) pracovníků ostrahy.


Závěrem


BAKA.C.E, s.r.o. je skupina kooperantů z různých oblastí logistiky.
Řídíme se kodexem mlčenlivosti, tedy nesdělujeme bez výslovného souhlasu žádné interní informace našich klientů, nekomentujeme jejich operační kondici ani v obecné rovině.
Záleží nám na dlouhodobém partnerském vztahu s naším klientem a jsme rádi, pokud nás bude zvát ke spolupráci i v budoucnu.
Pomáháme aplikovat principy a nastavení, které také vychází z praktických zkušeností. Pokud spolupracujeme v prostředí klienta je pro nás důležitá oboustranná průběžná zpětná vazba.
Dbáme na disciplinované plnění dohodnutého a je pro nás zásadní spokojenost klienta, kde si tímto otevíráme možnosti spolupráce v budoucnu na dalších projektech.
Nejsme skupinou na realizace nových „green field“ realizací, soustředíme se na fixaci, zlepšování a re-design stávajících procesů klienta. A to formou auditní, kdy navrhujeme úzká místa, kalkulace, zlepšovací návrhy, tak formou přímo účastnickou kdy jsme odpovědní po dohodnutou dobu za daný operační proces.
Tato nabídka služeb vychází z praktické zkušenosti z těchto procesů, kdy mnohdy společnost potřebuje dočasně například navýšit managementovou kapacitu, aby mohla doplnit svůj kmenový stav apod.

BAKA.C.E. s.r.o,

Revoluční 762/13, Praha 1, 110 00